Tình hình triển khai xây dựng và phát triển các KCN tại tỉnh Hưng Yên - Công ty Tư vấn Doanh Nghiệp Việt Luật

04:27 ICT Thứ bảy, 23/11/2019

hreader

Trang nhất » Chỉ dẫn » Chuyển nhượng dự án

Tình hình triển khai xây dựng và phát triển các KCN tại tỉnh Hưng Yên

Thứ tư - 29/10/2014 13:44
Tỉnh Hưng Yên có 13 KCN với tổng diện tích 3.660 ha đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đưa vào quy hoạch tổng thể phát triển các KCN cả nước. Đến nay, có 10 KCN với tổng diện tích 2.750ha đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng.
Các KCN đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng gồm các KCN: Phố Nối A, Phố Nối B (chia thành hai khu là Dệt may Phố Nối và KCN Thăng Long II), Minh Đức, Vĩnh Khúc (chia thành hai khu là KCN Agrimeco Tân Tạo và KCN Lingking Park), Minh Quang, Bãi Sậy, Dân Tiến, Yên Mỹ II, Ngọc Long, Kim Động. Trong đó, có 08 KCN đã được chấp thuận đầu tư/cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 10 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 7.270 tỷ đồng và 123 triệu USD; 02 KCN Bãi Sậy và KCN Dân Tiến chưa được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

KCN Phố Nối A do Công ty quản lý khai thác KCN Phố Nối A làm chủ đầu tư với diện tích 594ha, chia làm 02 giai đoạn:

Giai đoạn đầu với quy mô diện tích 390ha. Chủ đầu tư đã giải phóng mặt bằng (GPMB) và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xây dựng nhà máy cấp nước sạch giai đoạn I với công suất 12.000 m3/ngày đêm và Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn I với công suất 3.000m3/ngày đêm. Tổng vốn đầu tư thực hiện là 441 tỷ đồng (bằng 82,2% so với tổng vốn đầu tư đăng ký).

Đến nay, KCN đã tiếp nhận 123 dự án đầu tư, trong đó có 66 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 7.096 tỷ đồng và 57 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 593 triệu USD; diện tích đất công nghiệp đã cho thuê là 220ha. Trong đó, có 108 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; 10 dự án đang triển khai xây dựng. Tổng vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư trong nước đạt 6.320 tỷ đồng (chiếm 89% tổng vốn đầu tư đăng ký) và của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài đạt 523 triệu USD (chiếm 88,3% tổng vốn đầu tư đăng ký). Các dự án đi vào hoạt động năm 2013 đã tạo ra giá trị doanh thu trên 2.300 triệu USD, giá trị xuất khẩu đạt khoảng 650 triệu USD, giá trị nhập khẩu đạt khoảng 1.100 triệu USD, đóng góp ngân sách nội địa 745 tỷ đồng, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho trên 19.500 lao động.

Giai đoạn mở rộng với quy mô 204,84ha đã thực hiện đền bù GPMB cho 60ha, hoàn thành đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông nội bộ KCN, hệ thống cấp nước, thoát nước, cấp điện cho 40ha. Tổng đầu tư thực hiện là 200 tỷ đồng. KCN đã tiếp nhận được 02 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.057 tỷ đồng, diện tích đất cho thuê lại là 9,5ha.
 

KCN Dệt May Phố Nối (thuộc KCN Phố Nối B) do Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Dệt may Phố Nối làm chủ đầu tư với quy mô diện tích 121,84 ha, chia làm 2 giai đoạn:

Giai đoạn I có quy mô diện tích 25,17ha. Đến nay đã hoàn thành công tác GPMB, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật toàn bộ diện tích đất giai đoạn I, như đường giao thông nội bộ KCN, hệ thống cấp nước, thoát nước, cấp điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy… Nhà máy cấp nước với công suất là 6000 m3/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải tập trung với công suất là 10.000m3/ngày đêm đã đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu cấp nước, thu gom xử lý nước thải của các dự án đang hoạt động trong KCN.

KCN Dệt may Phố Nối đã tiếp nhận 15 dự án đầu tư, gồm 06 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký 463 tỷ đồng và 9 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 50,5 triệu USD; diện tích đất công nghiệp đã cho thuê là 20ha. Trong đó, có 09 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh (bằng 60% số dự án đăng ký trong KCN); 04 dự án đang triển khai, xây dựng. Tổng vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư trong nước đạt 452 tỷ đồng (chiếm 97,5% tổng vốn đầu tư đăng ký) và của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài đạt 45 triệu USD (chiếm 88,3% tổng vốn đầu tư đăng ký). Các dự án đi vào hoạt động năm 2013 đã tạo ra giá trị doanh thu trên 100 triệu USD, giá trị xuất khẩu đạt 70 triệu USD, giá trị nhập khẩu đạt khoảng 45 triệu USD, đóng góp ngân sách nội địa 15 tỷ đồng; giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho trên 1.240 lao động.

Giai đoạn II có quy mô diện tích là 96,64 ha. Chủ đầu tư đã hoàn thành GPMB cho toàn bộ diện tích đất giai đoạn II, trong đó đã san lấp mặt bằng và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cho khoảng 15ha và bắt đầu tiếp nhận dự án đầu tư vào trong KCN. Tổng vốn đầu tư thực hiện cho cả 02 giai đoạn đạt 291 tỷ đồng (bằng 49,5 % so với tổng vốn đầu tư đăng ký).

KCN Thăng Long II (thuộc KCN Phố Nối B) do Công ty TNHH KCN Thăng Long II làm chủ đầu tư, với quy mô diện tích 345,2 ha, chia làm 02 giai đoạn:

Giai đoạn I có quy mô diện tích 219,6ha. Chủ đầu tư đã hoàn thành xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật toàn bộ KCN, bao gồm: hệ thống giao thông nội bộ KCN, hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy, nhà máy cấp nước với công suất 13.500m3/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải với công suất 3.000 m3/ngày đêm.

Đến nay KCN Thăng Long II đã tiếp nhận được 53 dự án có vốn đầu tư của các nhà đầu tư Nhật Bản với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.288 triệu USD và diện tích đất thuê là 127ha, chiếm 82,4% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê. Trong đó có 44 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, bằng 84% số dự án đăng ký vào trong KCN; 09 dự án đang triển khai xây dựng. Tổng vốn đầu tư thực hiện đạt 1.076 triệu USD, chiếm 83,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Các dự án đi vào hoạt động năm 2013 đã tạo ra giá trị doanh thu trên 620 triệu USD, giá trị xuất nhập khẩu đạt khoảng 350 triệu USD, giá trị nhập khẩu đạt khoảng 520 triệu USD, đóng góp ngân sách nội địa 86 tỷ đồng, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho trên 9.500 lao động.

Giai đoạn mở rộng KCN với quy mô 125,6ha. Chủ đầu tư đã hoàn thành công tác đền bù GPMB, đang tổ chức triển khai đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật. Đã tiếp nhận được 1 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 6,6 triệu USD và diện tích đất cho thuê lại là 1,86ha. Tổng vốn đầu tư thực hiện cho cả hai giai đoạn đến nay khoảng 110 triệu USD, đạt 89,5% tổng vốn đầu tư đăng ký.

KCN Minh Đức do Công ty Cổ phần và Đầu tư phát triển hạ tầng VNT làm chủ đầu tư, đã tiến hành  bồi thường GPMB 168 ha. Hiện KCN Minh Đức đã có 28 dự án đầu tư, trong đó có 23 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.262 tỷ đồng và 5 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 8,4 triệu USD, tổng diện tích đất thuê 38ha. Trong đó có 25 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; 02 dự án đang triển khai. Tổng số vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư trong nước ước đạt 647 tỷ đồng (chiếm 52% tổng vốn đầu tư đăng ký) và của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài đạt 8,4 triệu USD (chiếm 100% tổng vốn đầu tư đăng ký). Các dự án đi vào hoạt động năm 2013 đã tạo ra giá trị doanh thu trên 23 triệu USD, giá trị xuất khẩu đạt khoảng 10 triệu USD, giá trị nhập khẩu đạt khoảng 5 triệu USD, đóng góp ngân sách nội địa 8 tỷ đồng, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho trên 1.700 lao động.

Bên cạnh một số KCN hoạt động hiệu quả, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên còn một số KCN chậm triển khai do chưa thực hiện GPMB, chủ đầu tư chưa được bàn giao đất để thực hiện dự án. Vướng mắc chung khi bắt đầu thực hiện là do sự thay đổi chính sách pháp luật về bồi thường GPMB dẫn đến việc triển khai chậm lại, quá thời hạn của quy hoạch kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001-2010. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nên việc thu hút các dự án đầu tư vào trong các KCN gặp khó khăn, các chủ đầu tư phải tính toán, đánh giá lại tiến độ thực hiện cho hiệu quả.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo rà soát năng lực triển khai thực hiện từng dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng của các nhà đầu tư và khả năng thu hút đầu tư của từng KCN. Trên cơ sở đó, lựa chọn các KCN có điều kiện thuận lợi phát triển và có điều kiện thu hút đầu tư nhanh để đưa vào kế hoạch thực hiện trước.

 Lê Vân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Liên hệ

 
  090 565 2989/ 0984 023 417

   Email : tuvanvielaw@gmail.com
 
       Tư vấn 1

       Tư vấn 2


Truy cập thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 33

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3332

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1586466